DISCLAIMER

Verkiezing

De plek die bij sluiting van de verkiezing de meeste stemmen in de betreffende categorie heeft, is winnaar van de betreffende categorie. Dit zijn de overblijvende 10 genomineerden (winnaar van iedere categorie). De plek die de meeste stemmen krijgt van deze 10 plekken, wordt uitgeroepen tot winnaar van de titel Leukste plek van Enschede. Daarbij worden de uitgebrachte stemmen vooraf gefilterd op frauduleuze inzendingen, bijvoorbeeld indien vanaf een emailadres meerdere stembeurten zijn ingezonden, hetgeen niet toegestaan is. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, deelnemers en stemmers uit te sluiten van deelname aan de verkiezing. Bijvoorbeeld wanneer niet aan eisen van uniciteit, symbolische of historische waarde en toegankelijkheid voor een breed publiek is voldaan. Uitsluiting van deelname zal altijd met opgaaf van redenen gebeuren.

De prijswinnaars onder de stemmers worden gekozen uit de inzenders van een stemformulier via de volgende methode: het totaal aantal stemmen wordt door vijf gedeeld. Vervolgens wordt gekeken naar de stem die precies (altijd naar beneden afgerond op hele stemmer) op twee-vijfde, drie-vijfde en vier-vijfde van het totaal aantal stemmen ligt. Dit zijn respectievelijk de winnaars van de prijzen 1, 2 en 3. Over de uitslag van verkiezing en prijswinnaars kan niet worden gecorrespondeerd. Ook kunnen er op generlei wijze rechten worden ontleend aan deze verkiezing.

 

Het Boek

Bij de samenstelling van de 53 leukste plekken voor het boek behoudt de auteur zich het recht voor om een afgewogen selectie te maken van de leukste plekken die in boekvorm verschijnen. Daarbij zal tenminste de top 10 ongewijzigd blijven, en zal de rest van het boek geheel genomen een goede afspiegeling moeten vormen van de totale verkiezingsuitslag. Selectie zal plaatsvinden op basis van de eisen van uniciteit, symbolische of historische waarde en toegankelijkheid voor een breed publiek.

 

Auteursrecht

De foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik is alleen naar voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van deze site toegestaan.
Zoveel mogelijk is getracht de rechten van de foto’s te achterhalen. Mochten personen of instanties van mening zijn dat hun rechten niet zijn gerespecteerd, dan kunnen zij daarover met ons contact opnemen.

 

Privacy verklaring

U kunt deze website vrij bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Bij het achterlaten van reacties vragen wij, dit met in acht neming van de algemeen geldende fatsoensnormen te doen.
Er wordt middels bezoekertellers het aantal bezoekers van deze website, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet bijgehouden. De resultaten worden uitsluitend  voor statistische doeleinden gebruikt. Ze worden niet in en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en opgeslagen of bewaard. De door u verstrekte persoonsgegevens en emailadressen worden uitsluitend gebruikt en ter beschikking gesteld voor de genoemde doeleinden.

 

Disclaimer

Hoewel ik aan de samenstelling uiterste zorg hebben besteed kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. 
Wanneer u fouten of onvolledigheden constateert, dan verzoek ik u om mij hiervan in kennis te stellen zodat deze kunnen worden gecorrigeerd. 
Deze site bevat links naar websites van derden. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Ik heb geen enkele zeggenschap over websites van derden en draag dan ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de links van de bedoelde websites. Het feit dat hier links naar sites van derden zijn opgenomen, wil op geen enkele wijze zeggen dat ik achter de inhoud van de bedoelde websites sta en neem expliciet afstand ervan. 
Aanstootgevende of niet-werkende links kunnen aan de webmaster worden gemeld. Ik zal dan onmiddellijke voor correctie of verwijdering zorgen. Dit vraag ik ook voor dergelijke berichten in het gastenboek van deze website.

 

© 2011 Goodgoan